Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών με μεγάλες προσφορές! | We celebrate World Pasta Day with GΗ Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών δημιουργήθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ζυμαρικών στις 25 Οκτωβρίου 1995. Ειδικοί στα Ζυμαρικά από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν για να συζητήσουν το μεγαλείο του ζυμαριού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της διάδοσης γνώσεων για τα ζυμαρικά. Αυτή η οργάνωση χρησιμοποιεί την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών για να προωθήσει την πολιτιστική και μαγειρική σημασία των ζυμαρικών.

-30% σε όλα τα Ζυμαρικά "Green Foods" & στο PRO BIOS TOMATO PUREE PASSATA BIO

από 25 μέχρι 27 Οκτ.'17, σε όλα τα αιθέριο Bio Stores Λευκωσίας

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών με Μεγάλες Προσφορές! Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γιορτάσετε αυτή τη μέρα είναι να ετοιμάσετε την αγαπημένη σας συνταγή ζυμαρικών.

Επιλέξτε βιολογικά ζυμαρικά για ένα πλήρες υγιεινό γεύμα με τους αγαπημένους σας.

Βιολογικά για Όλους!

World Pasta Day was brought into existence as part of the World Pasta Congress on the 25th of October in 1995. Experts from all over the world came together to discuss the glories of the noodle, with particular emphasis on the importance of spreading knowledge of the world’s panorama of pasta. This organization uses World Pasta Day to promote pasta's cultural and culinary importance.

-30% on all "Green Foods" Pasta & PRO BIOS TOMATO PUREE PASSATA BIO

from 25 until 27 Oct.'17, in all etherio Bio Stores Nicosia

We celebrate World Pasta Day with Great Offers! One of the best ways to celebrate World Pasta Day is preparing your favorite dish and enjoying the delicious flavors and textures that come along with your noodley favorite.

Choose Organic Pasta for a complete healthy meal with your loved ones.

Organic for all!

#organicpasta #pasta

39 προβολές0 σχόλια

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd