Γιατί νερό Lauretana1. Ελαφρύ

Το νερό της Lauretana είναι ένα ελαφρύ νερό: µε µόνο 14mg στερεό υπόλειµµα ανά λίτρο TDS (ποσότητα περιεχόµενων ιχνοστοιχείων) επιτρέπει υψηλή διούρηση, η οποία βοηθάει τον οργανισµό να αποβάλει τα υπολλείµατα του µεταβολισµού όπως η ουρία και η κρεατινίνη.

2. Σκληρότητα

Μετρηµένο σε γαλλικούς βαθµούς (°f), εκφράζει την ποσότητα αλάτων του νερού, κυρίως σε Ασβέστιο και Μαγνήσιο. Το Lauretana είναι ένα µαλακό νερό µε µόλις 0,44 °f. Η χαµηλή σκληρότητα εµποδίζει την ανάπτυξη των πετρων στα νεφρά.

3. PH

Το νερό Lauretana µε pH 6.3 είναι ελαφρώς όξινο και ως εκ τούτου βοηθά την πέψη και ενισχύει την πρόληψη των διεργασιών οξείδωσης. Για να µετρήσουµε τις επιπτώσεις στην οξεοβασική (αλκαλικό / όξινο) ισορροπία του σώµατος δεν αρκεί να λαµβάνουµε υπόψη το pH του. Πρέπει να ελέγχουµε το λεγόµενο δυναµικό φορτίο νεφρικών οξέων (Potential Renal Acid Load or Pral). Το νερό Lauretana σύµφωνα µε τον δείκτη Pral είναι ελαφρώς αλκαλικό

(Pral 0.7mEq / δ), σχεδόν ουδέτερο.

4. Καθαρότητα

Το Lauretana είναι ένα νερό υψηλής καθαρότητας. Η πηγή βρίσκεται σε ένα υψόµετρο 1050, µε νερό που πηγάζει από τους παγετούς, µακριά από βιοµηχανικές περιοχές, κτηνοτροφικές φάρµες ή όποιες άλλες πηγές µόλυνσης. Το αποτέλεσµα είναι ένα νερό το οποίο δεν χρειάζεται να τύχει επεξεργασίας ή φιλτραρίσµατος, καθώς είναι καθαρό από νιτρικά και ρυπαντές.

5. Sodium free

Το Lauretana επιπλέον έχει χαµηλό ξηρό υπόλειµµα και χαµηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (µόνο 1,0 mg / L) µε αποτέλεσµα να διεγείρει τη διούρηση και να βοηθά την ενυδάτωση.

Τα νερά "Lauretana" θα τα βρείτε σε όλα τα "αιθέριο" Bio Store!


66 προβολές0 σχόλια

Sana's

Retail

Contact Us

Add: SANA INVESTMENTS LTD, 

320 Limassol Avenue, Nisou Industrial Area
Nicosia 2571, CYPRUS

P.O. BOX 12070-2340 Nicosia


Tel.: +357 22 028498, Fax: +357 22 028499

e-mail: info@sana.com.cy

© 2017 Sana Investments Ltd